Rubjerg Knude Fyr

Historisk fyrtårn på den danske vestkyst

Rubjerg Knude Fyr styrter formentlig i havet i løbet af 2020’erne. Havet gnaver sig tålmodigt ind fra vest. Denne dramatiske skæbne var ikke til at forudsige, da man i år 1900 byggede Rubjerg Fyr på knudens højeste punkt, ca. 60 meter over havet. Fyrtårnet er 23 m højt og var fra begyndelsen udstyret med eget gasværk til brug for belysning og drift af tågehorn. Tre medarbejdere havde et slidsomt arbejde.

Et par km syd for Lønstrup har naturen skabt et scenarie, der kun kan opleves her. En gigantisk vandreklit har i løbet af et årti næsten tildækket Rubjerg Knude Fyr og de tilhørende bygninger.

Ironisk nok var her sandflugtsmuseum, indtil sandet i slutningen af forrige århundrede blev så generende, at man valgte at flytte museet.

Fyret trues også af havet, der tålmodigt gnaver sig ind fra vest. I gennemsnit drejer det sig om et par meter om året, og fyret vil formentlig forsvinde i 2020’erne.

Historien om Rubjerg Knude Fyr

Denne dramatiske skæbne var ikke til at forudsige, da man i år 1900 byggede Rubjerg Knude Fyr på knudens højeste punkt, cirka 60 meter over havet. Med over 200 meter ud til kystskrænten og med kun ringe tegn på sandflugt, kan man næppe bebrejde bygherrerne, at de ikke forudså problemerne.

Allerede få år efter at fyret var taget i brug, begyndte problemerne. Bygningerne skabte læ for det fine sand, der blev blæst op fra den stejle skrænt. Inden længe var der dannet klitter mellem fyret og havet, og fyrmesterens køkkenhave sandede til, og brønden blev fyldt.

For at dæmpe sandet beplantedes klitten med marehalm – med det resultat, at klitten blot voksede sig større. Jo mere man plantede, jo mere voksede klitten. I løbet af få årtier lå sandet så højt, at det til tider var umuligt at se fyrlyset fra havet.

Allerede i 1920’erne måtte man jævnligt bortkøre store mængder sand, og i begyndelsen af 1950’erne var klitten vokset så meget, at skibene ikke længere kunne høre tågesignalet.

Der var på et tidspunkt overvejelser om en forhøjelse af tårnet, men de blev opgivet. 1. august 1968 slukkedes fyret for sidste gang.

Fyrtårnet er 23 meter højt og var fra begyndelsen udstyret med eget gasværk til brug for belysning og drift af tågehorn. Man mente, at lys fra fedtgas fremstillet på olie havde en bedre evne til at trænge igennem i tåget vejr. Lyset kunne ses på en afstand af op til 42 km.

I 1906 blev gassen afløst af petroleum, og i 1934 blev der indgået kontrakt med jævnstrømselværket ved Liver Mølle om levering af elektricitet.

Arbejdet med fyret

Fyret var fra starten bemandet med en fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. Arbejdet var ofte slidsomt – ikke mindst de første år med gasdrift. I storm skulle der holdes øje med skibe i nød. De fugle, der var fløjet mod linsehuset, skulle indsamles til Zoologisk Museum. Maskiner skulle holdes funktionsdygtige, bygningerne skulle kalkes og males ude og inde, og sandet holdes fra døren.

Kystnedbrydningen medfører, at klinten rykker længere og længere ind i land, og sandklitten ændres til stadighed. I 1992 blev kampen mod sandet helt opgivet, og sandet får nu lov til år for år at “æde” fyrbygningerne.

danmarks bedste oplevelser kort

Rate and write a review

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Fyrvejen 30
Løkken 9480 Hjørring DK
Get directions